รายละเอียด / Position Details

แก้ไขใบสมัคร/Update Application


  Jobs Category / หมวดหมู่งาน
2  Positions Page  1  Of  1
การค้นหาตำแหน่งงานว่าง

 เข้าไปค้นหาหมวดหมู่งาน ได้โดย
     คลิ๊กเลือกหมวดหมู่งาน

 คลิ๊กไปที่ปุ่ม
     ในตำแหน่งที่ท่านสนใจ หรือ
     เลือกตำแหน่งว่างที่ท่านต้องการ
     สมัครโดยใช้ Mouse คลิ๊กที่
     ตำแหน่ง
 กรณีที่ไม่มีตำแหน่งที่ต้องการ
     และต้องการบันทึกใบสมัคร
     ให้ คลิกที่นี่
How to search job
 Choose job category
 Click  at the
     position you want to apply for, 
     or select the position you want
     to apply for
 If you were not able to find
     a suitable position click here
Position Details
ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด  BKE Sale / Membership Consultant

Job Description / ลักษณะงาน
หน้าที่หลัก

1. หาสมาชิกให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท (ทำยอดขาย)
2. ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลสมาชิกทั้งเก่า และใหม่
3. บรรจุเป็นพนักงานประจำ ไม่ต้องเดินทางออกไปข้างนอก มีโทรศัพท์ให้
4. มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น
5. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
6. เวลาเข้างานโดยประมาณ 10.00 - 19.00 น. (เวลาเลิกงานอาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับลูกค้า)
7. ออกบูธหาลูกค้าในห้างสรรพสินค้า


Qualifications / คุณสมบัติ
คุณสมบัติ


o จบการศึกษาระดับปวช. ปวส. ม.6 หรือปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
o สัญชาติไทย อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
o รักงานขาย บุคคลิกภาพดี


Competencies / ทักษะความสามารถ
ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด  BKP Sale / Membership Consultant

Job Description / ลักษณะงาน
รายละเอียดงาน

1. หาสมาชิกให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท (ทำยอดขาย)
2. ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลสมาชิกทั้งเก่า และใหม่
3. บรรจุเป็นพนักงานประจำ
4. มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น
5. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
6. เวลาเข้างาน 10.00 - 19.00 น. (เวลาเลิกงานอาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับลูกค้า)
7. ออกบูธหาลูกค้าในห้างสรรพสินค้า


Qualifications / คุณสมบัติ
คุณสมบัติ


o จบการศึกษาระดับปวช. ปวส. ม.6 หรือปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
o สัญชาติไทย อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
o รักงานขาย บุคคลิกภาพดี


Competencies / ทักษะความสามารถ
1